Obsługa prawna Klientów Indywidualnych

Zapewniamy bieżącą obsługę prawną dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta.

Oferowane przez nas usługi ukierunkowane są na realne rozwiązywanie problemów, a przedstawiane i proponowane działania dobierane są indywidualnie.

Sprawy rodzinne

Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych zarówno w trybie sądowym jak i pozasądowym (mediacje).

 • Prowadzimy sprawy rozwodowe od lat, szukamy zawsze najlepszych rozwiązań dla naszych Klientów
 • Pomagamy w sprawach rozwodowych, w których małżonkowie nie chcą orzekania winy (szybki rozwód bez orzekania o winie)
 • Pomagamy w ustaleniu winy w rozpadzie małżeństwa (rozwód z orzekaniem o winie)
 • Rozwód a uregulowanie kontaktów z dziećmi
 • Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • Podział majątku małżonków
  Rozwód a alimenty dla małżonka
 • Rozwód a alimenty dla dzieci

Powyższa lista nie ma charakteru zamkniętego. Chętnie pomożemy Państwu także w innych sprawach.

Windykacja

Jesteś zadłużony, potrzebujesz pomocy prawnej, albo odwrotnie jesteś wierzycielem i nie dajesz sobie rady z egzekucją należnych Ci wierzytelności? Tu też możesz liczyć na naszą pomoc.

Czym nie zajmujemy:

 • Skargi na czynności egzekucyjne
 • Skargi na opis i oszacowanie egzekucji
 • Pomoc w negocjacjach z komornikiem i wierzycielami
 • Wszczynamy postępowania przeciwegzekucyjne

Powyższa lista nie ma charakteru zamkniętego. Chętnie pomożemy Państwu także w innych sprawach.

RODO i ochrona danych osobowych

Oferujemy doradztwo prawne w zakresie środków służących ochronie danych osobowych, bezpieczeństwa danych osobowych w Internecie oraz prawnych możliwości wykorzystania danych osobowych w działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie działalności marketingowej i reklamowej (akcje promocyjne, programy lojalnościowe). Na życzenie Klienta kancelaria prawna przeprowadza szkolenia i konsultacje dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych oraz audyt w zakresie zgodności działalności klienta z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

Prawo pracy

Czym nie zajmujemy:

 • Analiza umowy o pracę (lub sporządzenie umowy o pracę
 • Analiza umowy o zakazie konkurencji
 • Analiza umowy o poufności
 • Analiza wypowiedzenia umowy o pracę
 • Sporządzenie pakietu dokumentów pracowniczych dla pracodawcy: umowa o pracę, umowa o zakazie konkurencji, umowa o poufności, RODO przy umowach o pracę
 • Reprezentacja przed sądem pracy, w tym:
 • Roszczenia z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy
 • Roszczenia o niewypłacone świadczenia
 • Roszczenia o niewypłacone świadczenia pracownicze (wynagrodzenie za pracę, nadgodziny, ekwiwalent za urlop i inne)
 • Roszczenia związane z nierównym traktowaniem i mobbingiem
  naruszanie praw pracowniczych

Powyższa lista nie ma charakteru zamkniętego. Chętnie pomożemy Państwu także w innych sprawach.