Zasady współpracy

Zasady współpracy każdorazowo są ustalane indywidualnie, w zależności od potrzeb Klienta.

Wysokość wynagrodzenia zależy od stopnia skomplikowania sprawy i nakładu pracy, przy czym wynagrodzenie może być kształtowane według dwóch modeli:

I.  Wynagrodzenie ryczałtowe:

  • miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie w przypadku stałej obsługi,
  • jednorazowe ryczałtowe wynagrodzenie za daną sprawę np. sporządzenie opinii prawnej, negocjacje handlowe, prowadzenie sprawy przed sądem, przed prokuraturą lub organem administracyjnym (zakres czynności objętych jednorazowym wynagrodzeniem ryczałtowym jest ustalany indywidualnie z każdym klientem).

II. Wynagrodzenie godzinowe:

  • wynagrodzenie godzinowe, za każdą rozpoczętą godzinę pracy (stawki ustalane indywidualnie z Klientem).